ViaIRI

Tekstur- og IRI-måling med høyhastighetslaser.

Generelt

Teksturlaseren måler overflateteksturenog høydeprofilet med en meget høy grad av nøyaktighet. Ved å kombinere høydeinformasjon fra teksturscanneren med IMU-data, kan International Roughness Index (IRI) kalkuleres.

ViaIRI teksturlaser

Laserenheten inneholder to sensorer, en laserbasert avstandsmåler som måler avstanden til veibanen, og en 3-akse gyro/akselerometer (IMU) som måler bevegelsen til laserenheten.

Når bilen er i bevegelse, og måling satt i gang, samles data inn fra laserenhetene og lagres på datamaskinen. Når målingen er fullført, blir de lagrede dataene analysert, og profil/IRI kalkulert, én for hver laserenhet. MPD kan også beregnes for hver laserenhet.

ViaIRI-systemet består av følgende enheter:

  • En eller flere laserenheter montert på støtfangeren foran på bilen, eller på tilhengerfestet.
  • Kilometerteller
  • GPS
  • En kommunikasjonsboks plassert inne i bilen for å fordele strøm, og samle inn data fra kilometertelleren.
  • En Windows-PC som brukes for å behandle og lagre data.

Beregninger

Målingene og beregningene støtter ASTM E950, ASTM E1845 and World Bank Technical Paper 46 Class 1.

I tillegg støtter ViaIRI Boeing Bump Index (FAA AC5380-9) and Ride Number (ASTM E1489)

Programvare

Brukergrensesnittet for ViaIRI er basert på følgende:

  • Berøringsskjerm. Operatøren kan starte eller avslutte målinger ved hjelp av en berøringsskjerm.
  • Enkel å betjene. Stor skrift og få tall gjør det enkelt for føreren å observere måledata under måling.
  • Bakgrunnsverifisering av måledata. Brukergrensesnittet kontrollerer dataene fra sensorenheten og sikrer at de er gyldige.
  • Brukergrensesnittet kan også vise IRI, MPD i sanntid. Merk at sanntidsverdien bare vil være en indikasjon, og kan avvike fra de beregnede verdiene etter måling. Dette er en følge av bedre filtrering etter målingene er utført.
Bruk av ViaPPS Analyse med ViaIR-målinger.

All sensordata lagres i en intern database. Rapportskriveren produserer rapporter i .csv- eller .xml-format, som enkelt kan lastes inn i Microsoft Excel for videre analyse. Rapportene kan også eksporteres i et egendefinert format. Rapporten inneholder, i tillegg til dataene, informasjon om dato og tid målingene ble utført, posisjon, systemnavn og liknende.

ViaPPS Analyse, vist til høyre, brukes for å gi en grafisk presentasjon av måleresultatene. Dette programmet gjør det enkelt å analysere en måling, eller sammenlikne flere målinger. Bildet viser tre ulike målinger av lengdeprofilen for det samme vegsegmentet.

Tekniske data

Sensor
Driftstemperatur-10° to 60° C
Lagringstemperatur-20° to 70° C
Luftfuktighet5-95%
Strømbehov12V, 20W
Laser
TypeRiftek RF607
Effekt< 80mW max
Laser klasse3B
Bølgelengde660 nm
Sikkerhetsavstand5.6 m
Målerekkevidde250 mm
Måleoppløsning0.025 mm
Største data-frekvens70 KHz
Gyro
Akselerometeroppløsning1.9 µg
Gyrooppløsningn0.22°/time
Datainnsamling
Laser samplingsfrekvens70 KHz
Akselerometer samplingsfrekvens2000 Hz
Gyro samplingsfrekvens262 Hz
Odometer samplingsfrekvens50 Hz
Hastighetsområde20 - 120 km/t