ViaIRI+

Tekstur- og IRI-måling med høyhastighetslaser.

General

Teksturlaseren måler overflateteksturen (MPD) med en meget høy grad av nøyaktighet. Ved å kombinere høydeinformasjon fra teksturscanneren med IMU-data, kan International Roughness Index (IRI) kalkuleres.

ViaIRI+ teksturlaser

Laserenheten inneholder to sensorer, en laserbasert avstandsmåler som måler avstanden til veibanen, og en 3-akse gyro/akselerometer som måler bevegelsen til laserenheten.

Når bilen er i bevegelse, og måling satt i gang, samles data inn fra laserenhetene og lagres på datamaskinen. Når målingen er fullført, blir de lagrede dataene analysert, og profil/IRI kalkulert, én for hver laserenhet. MPD kan også beregnes for hver laserenhet.

ViaIRI+-systemet består av følgende enheter:

  • En eller flere laserenheter montert på støtfangeren foran på bilen.
  • Kilometerteller
  • En kommunikasjonsboks plassert inne i bilen for å fordele strøm, og samle inn data fra kilometertelleren.
  • En Windows-PC som brukes for å behandle og lagre data.

Lengdeprofil

ViaIRI+ produserer en lengdeprofil av vegen. Profilen brukes til IRI-beregninger, og inneholder bølgelengder mindre enn 50 meter. Profilen kalkuleres fire ganger hver meter på vegen.

IRI, International Roughness Index

ViaIRI+ kalkulerer IRI-verdien ffra lengdeprofilen.

MPD, Mean Profile Depth

Som et alternativ, kan ViaIRI+ beregne MPD for vegbanen

Programvare

Brukergrensesnittet for ViaIRI+ er basert på følgende:

  • Berøringsskjerm. Operatøren kan starte eller avslutte målinger ved hjelp av en berøringsskjerm.
  • Enkel å betjene. Stor skrift og få tall gjør det enkelt for føreren å observere måledata under måling.
  • Bakgrunnsverifisering av måledata. Brukergrensesnittet kontrollerer dataene fra sensorenheten og sikrer at de er gyldige.
  • Brukergrensesnittet kan også vise IRI, MPD i sanntid. Merk at sanntidsverdien bare vil være en indikasjon, og kan avvike fra de beregnede verdiene etter måling. Dette er en følge av bedre filtrering etter målingene er utført.
Bruk av ViaPPS Analyse med ViaIRI+-målinger.

All sensordata lagres i en intern database. Rapportskriveren produserer rapporter i .csv- eller .xml-format, som enkelt kan lastes inn i Microsoft Excel for videre analyse. Rapportene kan også eksporteres i et egendefinert format. Rapporten inneholder, i tillegg til dataene, informasjon om dato og tid målingene ble utført, posisjon, systemnavn og liknende.

ViaPPS Analyse, vist til høyre, brukes for å gi en grafisk presentasjon av måleresultatene. Dette programmet gjør det enkelt å analysere en måling, eller sammenlikne flere målinger. Bildet viser tre ulike målinger av lengdeprofilen for det samme vegsegmentet.

Tekniske data

Generelt, sensor
Driftstemperatur0° til 40° C
Lagringstemperatur-30° til 70° C
Luftfuktighet10-90%
Strømbehov12V, 48VA
Laser
TypeSelcom 2008-180/390-A
Effekt8.5mW maks gjennomsnittlig
Bølgelengde655 nm, (synlig rød)
Sikkerhetsavstand5.6 m
Målerekkevidde180 mm
Måleoppløsning0.045 mm
Største data frekvens32 KHz
Samplingsbåndbredde10 KHz
Gyro
Akselerometeroppløsning0.03 N
Gyrooppløsning0.05°/sek
Data
Samplingsfrekvens, ikke MPD-kalkulasjon8 KHz
Samplingsfrekvens, MPD-kalkulasjon32 KHz
Samplingsfrekvens, gyro200 Hz