ViaLDSRask og enkel dokumentasjon av frihøyde etter tiltak.

ViaLDS er utviklet i nært samarbeid med Vegvesenet, som har testet systemet med godt resultat.

General

ViaLDS måler frihøyde under en bro.

ViaLDS (Laser Distance System) benyttes for å måle frihøyder i tunneler, under broer, rasoverbygg og liknende. Avstandslasere brukes for å oppnå god nøyaktighet selv under vanskelige forhold slik som sprengt fjell med mørk overflate og nylagt asfalt.

Kontinuerlig måling av frihøyde gir bedre grunnlag for god planlegging av fresing og legging av ny asfalt. Systemet gir en rask og enkel dokumentasjon av frihøyde etter tiltak. Måleresultat kan, blant annet, benyttes for å optimalisere merking av veg. Måling av frihøyde med ViaLDS gjøres av en operatør og utføres mer effektivt enn tidligere. Måling utføres uten stopp og uten at det er nødvendig å forlate kjøretøyet, noe som medfører økt trafikksikkerhet for operatør.

ViaLDS er utviklet i samarbeid med Statens vegvesen i region Vest som har testet systemet med godt resultat. Det er lagt vekt på å teste tunneler med ulike overflater slik som sprengt fjell, sprøytebetong, betongelementer og etafonplater.

Montasje

Systemet monteres på et kjøretøy ved å bruke et stativ som vist på bildet. Stativet monteres slik at det er enkelt å ta av og sette på. Ved å benytte to lasere, en som peker oppover og en nedover, oppnår en at laserne kan monteres i ulik høyde uten at målesystemet må kalibreres. En GPS som monteres sammen med laserne, benyttes for å finne korrekt startpunkt for målingen i henhold til referansesystemet for vegnettet. Det monteres en induktiv giver ved mellomaksel eller bakhjulet for å gi signal til en trippteller for å kunne beregne kjørt avstand nøyaktig. Enheten med laserne og GPS kobles til PC med ethernet grensesnitt og trippteller via USB grensesnitt.

Operasjon

User interface during measurement

Det er lagt vekt på at ViaLDS skal være enkelt å operere. Brukergrensesnittet er laget på samme lest som de andre produktene til ViaTech. Bare nødvendig informasjon vises og tall er store og tydelige. Før måling legges inn informasjon om stedsnavn og eventuell minimum tillatt høyde. For tunneler benyttes gjerne tunnelnavn.

Under måling vises nåværende vegnettreferanse, sammen med noen nøkkeldata til venstre og et diagram som viser høydedata for målingen. Alle rådata i fra målesystemet lagres til disk kontinuerlig under måling.

Analyse- og rapportsystem

ViaLDS Desktop application

En kontorapplikasjon benyttes for å analysere måleresultat, generere rapporter og lage utskrifter. I eksempelet til høyre vises to målinger som er foretatt i Mostraumtunnelen i Hordaland. Det er svært god repeterbarhet på målingene. Det er enkelt å forstørre opp deler av diagrammet.

Over diagrammet vises hvilken tunnel som er målt og vegnettreferansen ved start av måling. Stiplet linje viser minimumshøyde for tunnelene. Blå og grønn kurve viser måleresultat. Rødt kryss viser en markør som er til hjelp for å lese av nøyaktig posisjon og høyde på et vilkårlig punkt i diagrammet. Verdiene vises nede til høyre i diagrammet.

Rapportfunksjonen gjør det mulig å skrive ut en tekstfil for måleresultat. Tekstfilen kan åpnes i Excel eller vises som over i kontorapplikasjonen.

Utskriftsfunksjonen benyttes for å lage en oversiktsrapport som viser hvor og når måling er tatt. Hvilke minimumsgrenseverdier som gjelder for tunnelen og hvilke steder i tunnelen som har lavere høyde enn tillatt minimumshøyde.

Tekniske data

Generelt
MålHøyde: 300 mm, Lengde: 200 mm, Bredde: 600 mm
Vekt5 kg
Temperaturområde0°C - 40°C
Spenning12 V
Kommunikasjon med PCEthernet
Sensor
Minimum måleområde1.4 m
Maximum måleområde20 m
Frekvens2 kHz