Oscar

Oscar

Oscar er hovedstandarden for friksjonsmåling i Norge. Den ble bygget i 1992 etter bestilling fra Vegdirektoratet. OSCAR er et akronym for Optimum Surface Contamination Analyzer and Recorder.

Måleren ble utviklet i 1992, og vist på PIARC 1992. I 1994 ble måleren transportert til USA og forskningsenteret for NASA Landing Dynamics, hvor måleren og dens nye Variabel Slipp måling ble standardisert i ASTM E1859. Denne standarden er fortsatt i bruk for Variabel Slipp.

I over 20 år har Oscar fungert som fasiten alle friksjonsmålere i Norge og Danmark kalibreres mot.

I 2013 fikk ViaTech oppdraget å utføre vedlikehold på kjøretøyet, og å forberede Oscar for de kommende årene. All programvare og elektronikk ble byttet ut eller oppgradert, og bilen stod klar til tjeneste 1. juni 2014.