ViaPhotoVisuell dokumentasjon av vegtilstanden.

ViaPhoto levers i to versjoner — ViaPhoto Light og ViaPhoto Wide.

ViaPhoto Light

Fotosystemet benyttes for å dokumentere tilstanden ute på vegene. Bildene viser forskjellige forhold knyttet til vegoverflaten, grøfter, skilt, kumlokk, vegkryss og liknende.

ViaPhoto Light

Fotosystemet tar gode digitale bilder selv når kjøretøyet er i bevegelse. I øvre venstre hjørne av bilde dokumenteres dato, tidspunkt, vegreferanse og GPS posisjon hvor bildet er tatt.

Fotosystemet benyttes ofte sammen med etterhengende friksjonsmåler (ViaFriction) og bremsemåler (ViaTrip µ). Benyttes fotosystemet sammen med friksjonsmålerne vil også sensorverdier skrives ut på bildet. Eksempel på sensorverdier kan være målt friksjon, lufttemperatur, luftfuktighet og vegtemperatur.

Operatør har også mulighet for å legge inn kommentarer som knyttes til bildene for ytterligere å dokumentere forhold som er av betydning. Denne informasjonen sammen med systemidentifikasjon legges inn i selve bildedatafilen, og kan sees ved visning i ViaPhoto Desktop.

Bildet i seg selv og informasjonen som vises på bildet kan da benyttes som dokumentasjon av ulike forhold. Dette er nyttig både for entreprenør med ansvar for vedlikeholdskontrakt og for byggherre.

Fotosystemet benytter ulike digitale kamera ifra Basler. I tillegg består systemet av mini PC og et operatørpanel. Kamera monteres i frontrute vha en sugekopp. Mini PC legges i sete. Operatørpanel monteres vha borrelås ved siden av rattet. Systemet er enkelt å operere og sikrer at operatør har fokus på trafikkbildet.

Fotosystemet benytter kun GPS for å holde rede på vegreferanse. Det er av den grunn ikke behov for bilspesifikk montasje. Denne løsningen gjør det enkelt å flytte fotosystemet mellom forskjellige kjøretøy.

Med ViaPhoto Light, styres tidspunkt for når bildet tas av operatør.

ViaPhoto Wide

ViaPhoto Wide er et fotosystem som kan ta og lagre bilder basert på tidsintervall eller forflytning. Systemet består av en opptager i bilen, ViaPhoto Recorder, og et program for å vise bilder på kontoret, ViaPhoto Desktop. Bildet lagres med annen informasjon, som geografisk posisjon, hastighet og liknende.

Entreprenører eller andre brukere kan sitte på kontoret og se hvordan vei og veiens omgivelser ser ut uten å måtte bruke tid på en tur ut på veien.

ViaPhoto er optimalisert for å ta bilder fra et kjøretøy i bevegelse, som bil, tog, helikopter eller liknende. ViaTech har valgt industrikamera med meget rask lukkertid og høy lysfølsomhet, kombinert med høykvalitets linser. Dette sikrer høy kvalitet på bildene selv under varierende lysforhold og når kjøretøyet har høy fart. Bildets kvalitet overvåkes kontinuerlig under bildetagningen, og kameraets innstillinger justeres for å tilpasse bildene til de skiftende omgivelsene.

ViaPhoto brukes først og fremst til å dokumentere veier og veienes omgivelse. Entreprenører eller andre brukere kan sitte på kontoret og se hvordan vei og veiens omgivelser ser ut uten å måtte bruke tid på en tur ut på veien. ViaPhoto produserer enkeltbilder der hvert bildenavn inneholder referanse til det stedet bildet viser. Det er dermed enkelt å finne fram til rett bilde. ViaPhoto Desktop kan i tillegg kjøre vegstrekningen ved å vise bildene i sekvens.

Måling i bildet

ViaPhoto Recorder legger inn data om kjøretøyets og kameraets posisjon i bildet. Med bruk av ViaPhoto Desktop kan høyde og bredde på objekter måles i bildet. Dette kan brukes til å måle vegbredder, størrelse på skader i asfalten, høyde på rekkverk og annet.

Liming av bilder, ViaPhoto Wide

ViaPhoto Wide kan ta flere bilder eksakt samtidig og lime dem sammen under opptak. I stedet for to enkeltbilder, blir det da ett bredt bilde. Det betyr at det blir færre bilder å forholde seg til.

Tidssynkronisering og stereofotografering

ViaPhoto kan logge eksponeringstiden for hvert bilde på millisekundet. Dette brukes til blant annet til stereofotografering. Med bilder fra ViaPhoto og en nøyaktig GPS-posisjon kan brukeren finne den nøyaktige posisjonen til objekter i bildene. Man slipper da å måtte gå ut av bilen med en GPS for å finne posisjonen på objektet.

Enkelt brukergrensesnitt

ViaPhoto Recorder er laget med tanke på at systemet ikke skal måtte betjenes av teknisk personell. I tillegg er ViaPhoto Recorder laget med tanke på at det skal brukes av den som kjører bilen. Føreren skal være oppmerksom på trafikken, og ikke måtte følge med på at det tas bilder. Det er ikke nødvendig å følge med på ViaPhoto Recorder mens bildene tas. Start og stopp av opptak gjøres med enkle tastetrykk eller via en trykkfølsom skjerm. Forberedelse til opptak av bildeserien kan foretas på et stoppested lenge før bildeserien skal tas. Det er ikke behov for å måtte bruke mus eller andre operasjoner på skjermen som krever nøyaktighet mens man tar bilder.

Enkel kalibrering og innstilling

Kalibrering gjøres for å få nøyaktige målinger i bildet. Kalibrering av ViaPhoto Recorder kan enkelt utføres av den som kjører kjøretøyet. Kalibrering gjøres ved først å sette en merket 2-meters rettholt 10 meter foran bilen. Brukeren må deretter peke på merkene på rettholten for å kalibrere systemet, og systemet vil automatisk kalibrere seg ut fra plakaten. Dette gjøres hver gang kameraene har blitt flyttet på, og kan utføres på under ett minutt. Andre innstillinger gjøres automatisk av ViaPhoto Recorder.