ViaTech dekker dine målebehovVi tilbyr målinger på friksjon, scanning og foto for din organisasjon

Vi kan tilby en omfattende portefølje av målinger på veg, jernbane og flyplass.

Måletjenester

ViaTech har omfattende måleutstyr tilgjengelig og kan utføre varierte tjenester for din organisasjon:

  • Friksjonsmåling sommer og vinter
  • ViaPPS (Pavement Profile Scanner) for scanning av vegoverflaten
  • 3D scanner og fotografier for 3D mapping
  • 360 foto for veg og sidearealer
  • Integrasjon med Orbit
  • Analyse og rapportering av måledata
ViaTech har lang erfaring med å tilpasse etterbehandling og rapportering til kundens behov.

ViaTech kan løse ditt behov for måletjenester, og har stor kapasitet til varierende prosjekter.